Miscel·lània

Aprenents

Capficats en aplicar receptes antigues, l’experiència a vegades pot ser una mala consellera. Aprendre a viure buscant patrons per poder aplicar després com efectives receptes és tant còmode com inútil. En el regne de la casualitat teoritzar és impossible.

Anuncis
Estàndard