A l'oficina, Miscel·lània

Zoom Out (post número 100)

Cadascú té la seva fórmula per treure importància a certs fets que ens passen diàriament i que ens impliquen emocionalment. A mi m’agrada relativitzar les situacions mitjançant Google Maps. Amb aquesta fórmula el nivell de transcendència d’un fet és proporcional a la distància amb que t’ho has de mirar des de l’aire. És a dir, per absurd que sembli, preguntar-me sobre quina importància té un fet dins de l’edifici on sóc o dins la ciutat on visc, m’ajuda sovint a posar les coses al seu lloc. No és cap novetat, és suposo una versió per smparthpone del clàssic “consultar-ho amb el llit” o del “comptar fins a deu”.

Anuncis
Estàndard