Comunicació

Esforç i resultat

Molt sovint, per no dir gairebé sempre, esforç i resultats no segueixen la teoria dels vasos comunicants. Un esforç d’un 30% no és un resultat d’un 30%. Per aquest motiu els teòrics del management al parlar de gestió del temps, ens recomanen la regla 80-20 (Pareto) i també ens recorden el “don’t work hard, work smart”.

Fascinats per la literatura del managemnent ens aboquem a ser “more efficient” i en “focusing” els nostres esforços sobre el més important i urgent per davant del que es pot delegar. Malgrat tota la il·lusió, “multi tasking” i “efford”, a les 20h del vespre asseguts davant l’ordinador de l’oficina, recordem solemnement la mare d’en Peter Drucker i de la troupe de Columbia, Kellog’s, Stanford, Harvad…

Avui les xarxes socials, són una de les noves tasques que incorporen els departaments de comunicació i marketing, que requereixen de molt d’esforç i dedicació, però que molt sovint no traslladen resultats. I no perquè no siguin una eina eficaç, sinó perquè existeix un mal plantejament de fons.

No es tracta, com molt sovint passa, de ser-hi per novetat i per tendència. Ser i utilitzar les xarxes socials per generar negoci, no és demanar un “me gusta” als amics propers. Això no genera valor! I genera molta feina. Les xarxes socials avui tenen el perill, si no s’enfoca bé el seu objectiu, que és el desfàs entre esforç i resultat.

Post dedicat al meu amic Jordi. 

Anuncis
Estàndard