Miscel·lània, Varis

Matar al carter

La idea de carregar-te el missatger sense que tingui cap mena de vinculació amb el contingut del missatge, cada dia em sembla menys estranya. Em sembla molt comprensible. Quan una persona es converteix en un transportador continu, no només de males notícies, sinó de mal rotllo, arriba un punt que per molt que soni el timbre, tu no obres la porta. Així que IMPORTANT: No convertir-nos només en vehiculadors de males notícies, perquè el nostre propi nom ho acabarà sent.

Anuncis
Estàndard