Comunicació, Miscel·lània

El regnat del COM

Sempre sentim a dir que en comunicació persuasiva el COM compta un 70% davant el 30% del QUÈ. “La imatge preval al discurs”, tal i com ho defineix Toni Aira en el llibret “La comunicació política” publicat per la UOC. Malgrat les virtuts de l’efecte efervescent Obama a l’hora d’explicar un relat, generar il·lusió i dibuixar una visió, la clàssica òptica del COM per sobre del QUÈ només s’entén en base la consideració d’un públic passiu. L’audiència com a espectadora i no com a part integrant de la realitat, manté el rol del públic com a “homo videns” i no com a unitat amb potencial transformador. Reclamem doncs com a audiència el que també ens pertoca. Es tracta d’enderrocar el regnat del COM.

Anuncis
Estàndard