Lideratge, Relats, Varis

Decidir decidir

Al llarg del temps és important sentir-se reconegut en el camí que un realitza i sentir que allà on es troba és gracies a les decisions que ha pres. Dins els marges de l’atzar, escollir ens farà més lliures. Decidir decidir és una de les idees enriquidores que nodrien les classes de Xavier Marcet.
Anuncis
Estàndard
Comunicació, TIC, Varis

enREDados

Cada dia resulta més complicat visualitzar la direcció que pren Internet en general i la inherent filosofia 2.0 que l’ha acompanyat en el seu desenvolupament. La voràgine trepidant de canvis dificulta que s’assimili el funcionament d’un mitjà, que sense cap mena de dubte, tindrà cada cop més una major incidència en les nostres vides.

Els internautes estan abocats a un estrès de noves plataformes i solucions, que manquen d’un anàlisi i coneixement previ. Tal dinàmica provoca una inèrcia d’adheriment a totes les novetats de les quals es desconeix moltes vegades el verdader ús, així com les qüestions referents a la informació que l’usuari hi deixa circular. Dins aquest debat, hi trobem les anomenades plataformes o xarxes socials (hi5, MySpace, Facebook, Linkedin…).

I és que la informació que pot arribar a proporcionar un usuari d’una xarxa social és de gran valor estadístic i comercial. Aquesta informació divergeix des de la procedència de l’usuari, estat civil, tendència política i religiosa, música i series de televisió preferides, hobbies i fins a una infinitat de fotografies a on l’usuari destapa imatges d’oci i vida quotidiana. Seria doncs ingenu pensar que les plataformes socials no es convertirien en “mercenàries de la informació”. Actualment aquestes plataformes tenen un valor espectacular, ja que poseeixen milers de perfils d’usuaris i les preferencies de consum d’aquests, que resulten tentadores per anunciants. Resulta dificil pensar que tal dinàmica pugui frenar.

Una de les plataformes socials per excel·lència és Faceebok, creada per Mark Zuckerberg i finançat per dos empreses de captial risc de Silicon Valley encapçalades per Peter Thiel i Jim Breyer. A tall d’exemple de les controvèrsies que tals plataformes estan generant, el grup CIPPIC (Clínica de l’Interès Públic i la Política per Internet de Canadà”, va presentar un informe enumerant fins a 22 violacions diferents de les normes que protegeixen el dret de privacitat dels usuaris canadencs davant Facebook.

Dins d’aquest conjunt de denúncies, s’han trobat casos de que professionals de selecció de personal que revisen la informació proporcionada dins les xarxes socials per conèixer més a fons l’entrevistat. Un informe del diari britànci The Times senyalava que un de cada cinc entrevistadors ha utilitzat xarxes com Facebook per verificar els antecedents dels candidats a llocs de treball. El diari destacava que el 75% dels que van utilitzar tal font d’informació, veien la seva desició influïda per tal consulta. Amb paraules de John Carr (secretari de la Coalició sobre seguretat a internet), cita que “el personal d’admisió que cerca en aquests llocs estan s’entremeten de forma inapropiada. És com llegir el diari d’algú”. L’any passat, per exemple, la firma de seguretat Sophos va indicar que el 41% que els usuaris de Facebook revelaven informació personal que posteriorment tenia el potencial de ser utilitzada per cometre robatoris d’identitat.

En un debat tan convuls, la BBC va emetre un reportatge a on deixava al descobert un error de seguretat al seu espai, que permetia a tercer recopilar dades de l’usuari i dels seus amics. I és que, tal i com esmenta la pòlissa de privacitat de Facebook cita:

Nosotros podemos usar información tuya que recopilamos de otras fuentes como periódicos y fuentes de Internet como blogs, servicios de mensajería instantánea, desarrolladores de la plataforma de Facebook y de otros usuarios de Facebook para complementar tu perfil… Al usar Facebook, das la autorización para que tus datos personales sean transferidos y procesados en Estados Unidos.”

D’aquesta manera, l’usuari deconeix quin ús específic es farà de la seva informació, així com a quin lloc quedarà concretament registrada.

Tot i els múltiples oportunitats que ofereix la filosofia 2.0: participació ciutadana, accés a crear opinió, capacitat d’influència dels usuaris, compartir coneixement, gaudir d’experiències transnacionals interactives i la diversió; davant de tal situació, és indispensable per una banda fer pedagogia de l’ús d’internet davant possibles amenaces d’intromissió a l’intimitat, sobretot dins les generacions més vulnerables, i alhora establir acords que aclareixin ambigüitats i buits legals, que en última instància i com sempre, puguin acabar perjudicant l’usuari o consumidor.

Estàndard