Varis

Mush up

Sistema d’hibridació a internet. Fusió de continguts amb informació diferent dins d’un mateix espai web, per tal d’oferir més valor.

Anuncis
Estàndard
Varis

i la pregunta és…

L’altre dia el professor Cornella especialista en innovació deia: “La pregunta no és que fas bé sinó el que saps fer”. Tan en la vida personal i professional com en la vida de les organitzacions, aquestes dues idees no sempre van de la mà. D’aquí la importància de saber identificar-ho.

Estàndard
Varis

ABC

ABC o Always Be Closing és una premissa que pretén donar una idea del que ha de ser una reunió o negociació. Es tracta de prèviament plantejar un objectiu i encaminar la reunió de forma en que finalment s’adoptin compromisos conjunts que ens permetin arribar fermament a una segona fase. Es tracta d’un concepte a considerar per evitar que les reunions es realitzin sense un propòsit concret o que acabin de la mateixa manera en que han començat.
Estàndard