Varis

AIDA

Amb l’objectiu d’entendre la necessitat d’utilitzar diferents tècniques per aconseguir diferents objectius de comunicació es va crear la teoria de la jerarquització dels efectes AIDA. Tot hi que es critica per la seva senzillesa, tenint en compte que la realitat del procés comunicatiu és més complex, és un bon referent per poder identificar la situació dels públics en determinats moments i transmetre el missatge adequat. El model AIDA descriu el procès comunicatiu de la seguent forma:

Awareness –> Interest –> Desire –> Action (trial or purchase)

La consciència o coneixement (awareness) es crea quan al potencial consumidor se li presenta la empresa o els productes. L’interès (interest) es genera quan el comprador identifica el benefici i te la necessitat de recollir més informació. El desig (desire) apareix quan aquest identifica i reconeix l’empresa de la qual vol els serveis o el producte a comprar si sorgeix la necessitat. Quan s’arriba a l’acció (action) el consumidor obté un acord per comprar o provar el producte o l’organització.

Les teories més complexes entenen la comunicació com un procés amb constant moviment sobre l’escala de jerarquització dels efectes, és a dir, no es tracta d’un recorregut unidireccional sino que el públic objectiu fluctua entre el coneixement de l’organització i l’oblit, l’interès o la incertesa, el desig o la desatenció.

Anuncis
Estàndard
Varis

Don’t work hard, work smart

La comunicació estratègica no pot viure exempta de perfilar uns objectius clars i mesurables. Tan sols d’aquesta forma aconseguirem l’èxit esperat amb value for money. El fet de no treballar així fomenta la percepció de la comunicació com a despesa i no com a inversió. Un primer pas per treballar amb comunicació real és treballant amb objectius SMART. Aquests assenyalen que un objectiu ha de complir els següents requisits:

Specific
Measurable
Achivable
Realisitc
Time based

Conceptes que ens poden ser d’utilitat quan divaguem pel que no hauría de ser un univers abstracte d’objectius comunicatius.

Estàndard
Varis

Elogi a la senzillesa

Tendim a percebre la complexitat com quelcom profund i elaborat, perquè tendim a pensar que la senzillesa és vulnerabilitat. La ostentació viu de la inseguretat. La senzillesa és la victòria de la confiança. La senzillesa és serenitat, fondre’s amb el paisatge i formar part del tot. La complexitat és el nom a la falta d’arguments, és la nostra incapacitat d’entendre.
Estàndard