Varis

Aprenent

La millor forma d’aprendre al llarg dels anys és moltes vegades desaprenent el que hem assumit, encara que a vegades sigui doloròs o de forma prematura.
Anuncis
Estàndard
Varis

Universitat, empresa i joves professionals

Un fenomen extrapolable a un ampli ventall de carreres universitaries és la desconnexió d’aquestes amb el món laboral. Com a recent llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques i jove professional cito un conjunt de mencances que podem identificar en el sector de la comunicació empresarial:

– Hem rebut una formació des d’un prisma excessivament tècnic. Ens falta molt visió estratègica. No sabem distingir entre accions i objectius.
– La voluntat d’elevar una tècnica a ciència com és el cas de les Relacions Públiques ens ha perjudicat de forma greu. No ens ha ajudat a distingir entre mitjà i objectiu. “L’arbre no ens deixa veure el bosc”.

– La formació en comunicació s’aïla d’objectius empresarials i viu de resultats i conceptes excessivament eteris.
– S’han de crear mecanismes que evaluin i controlin els resultats reals de la comunicació. De de les universitats s’ha de superar el concepte clipping i GRP alhora que en el món professional.
– Com a mal crònic en la formació universitària ens trobem que aquesta ha estat encarada per l’aplicació en multinacionals o grans empreses. S’obvia que un elevat tan per cent d’estudiants acabarà treballant amb mitjana i petita empresa.

Per aquests i altres motius és oportú que s’obri un debat sobre el paper de la universitat i l’empresa en la formació de futurs professionals. I ara és el moment, quan l’espai europeu de formació superior s’està implantant.

Voldria de totes maneres convidar al debat entre professors i joves professionals, a petita escala per sumar punts de vista i realitats. Per buscar una direcció conjunta a on es creïn bons professionals i s’adeqüin continguts.

Estàndard
Varis

Realitats vs percepcions

La comunicació gestiona percepcions. Els mitjans dicten sentències que transcendeixen socialment. El gran poder d’estigmatització els permet col·locar etiquetes difícils d’abandonar. En comunicació estratègica i de crisi l’objectiu recaurà en trobar l’espai adequat per l’organització en aquest panorama maniqueista. Sabem que la víctima acostuma a ser el bo… ja tenim una pista.
Estàndard
Varis

Vida i Groucho Marx

Fa uns dies vaig sentir que la cultura corporativa consisteix en com les organitzacions gestionen les seves pròpies contradiccions. Inevitablement extrapolo l’idea a la meva vida. “I és que viure no consisteix en gestionar constantment les contradiccions d’un mateix?”, em pregunto. Tanco el pensament creient que la contradicció és inherent a l’acció. Que vida implica contradicció. Entenc que si no fos per ella no coneixeríem l’espontaneïtat. Ni a Groucho Marx.
Estàndard