Varis

Picaresca televisiva

El passat juliol, la Comissió Europea remetia un escrit al govern espanyol fent referència a l’incumpliment de certs aspectes de la norma directiva dels mitjans audiovisuals d’Europa. La Comissió Europea tocava la cresta al govern espanyol. I es que Espanya en sap molt d’amagar el formatge. Tot hi que desconeixem l’autor de Lazarillo de Tormes, el que és irrefutable, es que l’anònim coneixia bé els atributs llatins. I aquests prenen vida en un episodi com el que denunciem des de l’Ateneu. L’error de la picaresca és creure que els altres són cecs.

L’informe elaborat per un assessor extern de la Comissió, assenyala diverses vulneracions de la directiva europea “Televisió sense fronteres” iniciada l’any 1989 i actualitzada els anys 1997 i 2005. Les periòdiques revisions són degudes als estrepitosos canvis de les tecnologies de la informació i comunicació, així com els canvis de la situació del mercat de serveis audiovisuals – irrupció de la TV a la carta, aparició de la TV mòbil, TDT -.

La directiva “Televisió sense fronteres” l’any 2005 va començar un procés de revisió que va acabar el 9 de març del 2007, amb un pacte de la Comissió per adoptar les propostes de canvi. D’aquesta manera, mentre Europa s’actualitza en àmbits tan transcendentals com aquest, la major part de les cadenes de televisió espanyoles jugaven a fer semàntica amb el terme “anunci”. Entre les infraccions comeses, l’informa denuncia l’incumpliment de l’article 18, apartat 2, en que “Espanya interpreta el concepte anunci de forma molt restrictiva, de manera que diverses formes de publicitat escapen avui al límit de 12 minuts per hora de rellotge fixat per la directiva”. A més a més, les principals cadenes de l’estat espanyol, vulneren l’article 11, apartat 4, en que es limiten a 20 minuts les pauses publicitàries.

Sobre la renovada directiva, els productors audiovisuals estaran satisfets degut a una normativa menys estricte en termes de definició de publicitat, pel que tindran noves vies de finançament – fet que es tradueix en altres formes de publicitat -. D’altra banda, els ciutadans podran apreciar una regulació més exhaustiva del anomenat product placement – inserció de productes ja sigui en sèries o programes -, ja que la pràctica deurà estar degudament senyalitzada, així com l’obligació a que el productor s’identifiqui amb claredat i el dret a les persones amb discapacitats visuals o auditives a tenir un accés digne als serveis audiovisuals.

L’avís al govern espanyol, doncs, es produeix en un moment important, ja que per una banda s’espera que a finals del 2007 entri en vigor la normativa i alhora que el consistori espanyol doni en 2 mesos resposta a l’avís i actuï en conseqüència.

Esperem que el formatge no els ennuegui.

Anuncis
Estàndard